Dary ze závěti Asociace komunitních nadací ČR

Poradíme Vám

Česká legislativa neumožňuje v závěti stanovit podmínky nebo účel využití odkázaného majetku.

Jeden ze způsobů, jak zajistit naplňování vaší vůle, je zřídit si ještě za života u nějaké nadace dárcovský fond. Ve statutu takového fondu můžete jasně vymezit účel a způsoby využití majetku a ještě si vyzkoušet, že to dobře funguje.

Do zřízeného fondu pak můžete v závěti odkázat část dědictví, kterou jste se rozhodli trvale nasměrovat na podporu vybraného tématu.