Dary ze závěti Asociace komunitních nadací ČR

Ze současnosti

Fond manželů Horových pro pomoc dětem na Zakarpatské Ukrajině

Fond manželů Horových vznikl díky nebývale štědrému daru manželů Marie a Václava Horových z Prahy v roce 2005.

Paní Marie Horová-Mišanič se narodila v obci Nižný Studený v okrese Volovec a do Prahy uprchla v roce 1937 jako mladá dívka před nerovným sňatkem. V Praze jí pomohli krajané, živila se, jak se dalo. Po osvobození v roce 1945 hrozilo veliké nebezpečí, že bude stejně jako mnoho jejích krajanů žijících v Československu odvlečena sovětskou tajnou policií do gulagu.

Před tímto osudem ji zachránil Václav Hora, který jí po několikadenní známosti nabídl manželství a tím pravděpodobně zachránil život. Prožili spolu 61 let, než pan Hora v roce 2006 zemřel. Před několika lety prodali svůj rodinný domek s tím, že je v něm noví majitelé nechají dožít. Peníze z prodeje věnovali do fondu na pomoc dětem na Zakarpatské Ukrajině, které ne vlastní vinou trpí nouzí.

V roce 2007 nám paní Horová sdělila, že se s manželem rozhodli do svého fondu při Nadaci VIA odkázat něco v závěti. Odkaz v závěti jsme nežádali - zahrnout Nadaci VIA do své poslední vůle byl nápad manželů Horových.

Paní Horová zemřela v požehnaném věku 8. května 2011. Ryzí, štědrý, svéhlavý, spravedlivý a obětavý člověk. Takovou jsme ji znali.