Dary ze závěti Asociace komunitních nadací ČR

Z české historie

Nadace Petra hraběte Strozziho

Hrabě pocházel ze starého vlašského rodu z Florencie a žil v letech 1626 - 1664. Byl to diplomat a voják ve službách císaře Ferdinanda III., kde postupně získal hodnost generála a podmaršálka. Vojenská kariéra se mu však stala osudnou. Petr hrabě Strozzi padl dne 6. června 1664 v bitvě s Turky u řeky Můru.

Nadace samotná pro invalidní, staré a nemocné  a vojáky, vznikla na základě testamentu, sepsaného Petrem hrabětem Strozzi dne 3. srpna 1658 v Dymokurech. Z finančních prostředků nadace byla postavena Invalidovna v Praze s kapacitou 1 400 osob a Invalidovna v Hořicích. Nadaci do roku 1750 spravoval arcibiskup pražský.

Za vlády Marie Terezie byl majetek nadace zestátněn a nadace zrušena. Obnovena pak byla na základě rozhodnutí říšského ministerstva války v roce 1882, aby přesně o šedesát let později byla zrušena rozhodnutím říšského protektora.

Obnovy se naposledy dočkala v roce 1945. Osud nadace Petra hraběte Strozzziho definitivně ukončil komunistický režim v 50. letech 20. století. Její majetek (nemovitosti, cenné papíry a volné vklady) v roce 1952 činily 21 692 035 Kč.

 

Nadace Jana Mundyho

Nadace Jana Mundyho patřila k nejvýznamnějším nadacím na Moravě. Výnosy z jejího nadačního jmění byly používány pro zajištění zdravotní a sociální péče, nemocných, hluchých a slepých. Na základě poslední vůle bylo z výnosů nadace hrazeno deset nadačních míst pro ústavní výchovu nevidomých v Brně, deset nadačních míst v ústavu pro hluchoněmé a třicet nadačních míst v chudobinci v Brně. Nadace Mundyho kromě hlavního fondu vlastnila také vedlejší fondy, a to amortizační, stavební a penzijní, dále vlastnila fond na udržování rodinné hrobky v Drnovicích a fond stříbra, kdy výnosy byly používány k údržbě farního kostela.

Nadace vznikla na základě poslední vůle Jana Mundyho, významného textilního magnáta a šlechtice, ze dne 21. února 1782.

Nadaci ve 20. století postihl stejný osud, jako většinu nadací na území dnešní České republiky. Nejdříve část majetku zabrali Němci jako sudetský podíl po odtržení Sudet. Následně byla nadace zrušena v roce 1943. Sice se obnovy dočkala po II. světové válce, nicméně po pár letech byla nadace zrušena komunistickým režimem.
Její jmění v roce 1937 dosahovalo 7 275 816 Kč.